PK-Muovi Oy, Korjalankatu 13, 45130 Kouvola
05 3755244
pkmuovi@pkmuovi.fi

Teollisuus

Suunnittelupalvelu

Suunnitelmat olemassa oleviin tai uusiin kasvatustiloihin laaditaan yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan erityistarpeita.

Oman kokeneen henkilöstön lisäksi PK-Muovi käyttää apunaan alan parhaiden asiantuntijoiden suunnittelupalveluita. Näin asiakkaat saavat pienet tai suuret laitteistonsa viimeisimmän tietämyksen mukaisena.

Asennuspalvelu

PK-Muovin henkilöstö on tottunut suorittamaan kaikkia kalanviljelyyn liittyviä putkisto-, laitteisto- ja LVI-asennuksia sekä koti- että ulkomaisissa kohteissa.

Pitkä kokemus muoviasennuksesta ja erilaisten muovien käyttäytymisestä eri olosuhteissa takaavat oikeat materiaalivalinnat sekä ammattitaitoisen työn tuloksen.

Uusien tuotteiden asentamisen lisäksi PK-Muovi tarjoaa tarvittaessa myös kunnossapito-, huolto- sekä muutostöitä. Asiakkaat saavat niin halutessaan prosessitekniikan ohella myös rakennuksen tavanomaiset LVI- ja sähköasennukset samassa kokonaistoimituksessa.

Tuotteet

PK-MUOVIN valmistama FishFutur-tuoteperhe sisältää kaikki kalanviljelyssä ja ruokakalan kasvatuksessa tarvittavat perustuotteet haudontalaitteista kassikehikoihin.

Lisäksi PK-MUOVI voi toimittaa asiakkailleen merkittävimpien valmistajien vedenkäsittely- ja kontrollilaitteita ym. alan erikoistuotteita. Näin asiakas saa yhdestä paikasta tarvitsemansa tuotteet ja palvelut.

Haudontalaitteet

PK-Muovilla on laaja valikoima erilaisia haudontalaitteita erityisesti lohensukuisten kalojen mädin haudontaan sekä myös muihin asiakkaan erikoistarpeisiin.

Haudontalaitteissa on erilaisia mahdollisuuksia mm. veden kiertosuunnille ja valonsäätelylle riippuen kalalajin luonnollisen ympäristön muokkaamista tarpeista.

Startti- ja poikasaltaat

PK-Muovi valmistaa eri materiaaleista monille eri lajeille sopivia poikasaltaita.

Yleisimmät altaat on valmistettu lasikuidusta, mutta saatavana on myös mm. PE- (polyeteeni), PP- (polypropyleeni) ja PVC-materiaaleista valmistettuja altaita.

Poikasaltaiden lisäksi PK-Muovi valmistaa myös erilaisia laboratorio- ja tutkimuskäyttöön soveltuvia altaita laitteineen.

Altaat voidaan varustaa mm. poistosihdeillä, tulo- ja poistoputkilla säätöventtiileineen, pinnansäätölaitteilla, allastelineillä ja erilaisilla säätelylaitteilla

Kasvatus- ja emokala-altaat

PK-Muovi on kehittänyt allasrakennusmenetelmän, jonka avulla pyöreät tai neliönmuotoiset altaat voidaan joustavasti valmistaa tarkalleen halutun kokoisina. Tämä menetelmä säästää tilaa kuljetuksissa ja mahdollistaa suurempienkin altaiden toimituksen kilpailukykyiseen hintaan. Altaat toimitetaan osina ja asennetaan paikan päällä haluttuun kohteeseen. Uuden menetelmän ansiosta asiakkaat pystyvät hyödyntämään käytettävissä olevat tilansa mahdollisimman tehokkaasti.

Altaat voidaan valmistaa täysin lasikuituisina hiekkapohjalle tai valaa vaihtoehtoisesti betonipohjaan. Altaiden mitoitus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Yleisimpiä allaskokoja ovat halk. 4-8 m, mutta tämän rakennusmenetelmän johdosta on pystytty toimittamaan jopa halkaisijaltaan 16 m altaita.

Vedenkäsittelylaitteet

Vedenkäsittelytiloihin ja pienempiin yksiköihin PK-Muovi tarjoaa laajan valikoiman erilaisia vedenkäsittelylaitteita joko valmiiksi suunniteltuna kokonaisuutena tai yksittäisinä laitteina.

Tulo- ja poistoveden käsittely ja kiertovesijärjestelmät vaativat tarkat suunnitelmat ja toimivan toteutuksen.

Suunnitelmien mukaan voidaan asentaa juuri asiakkaan tarpeisiin tarvittavat laitteet (mm. hapettimet, alipaine- ilmastimet, vedenpehmentimet, suodattimet, puhaltimet, uv-laitteet, pumput, hanat, venttiilit, putkiston osat, vedenlämmittimet, vedenjäähdyttimet, kompressorit, kontrollijärjestelmät) muodostamaan halutun kokonaisuuden.