pkmuovi-logo.png
 

Tel. +358 537 55 244
Email pkmuovipkmuovi.fi

kalatverkossa.jpg

Partners

Hvalpsund Net A/S
http://www.hvalpsund-net.dk/index.php?id=11&L=2

 

PK-Muovi Oy levererar nätverk, djurskydsnät, fågelskyddsnät, förankrings- och infästningsmaterial och andra marina-relaterade verktyg för odling av sin partner, den danska Hvalpsund Net A / S.


Fish Futur
www.fishfutur.com

Fish Futur, det officiella internationella namnet för PK-Muovi, används också som schweizisk distributionsplats. PK-Muovi levererar fiskprodukter till centraleuropeiska marknader och erbjuder utrustning för fiskodling och vattenbehandling på den lokala marknaden.