fishfuturlogo.png
 

Tel. +358 537 55 244
Email pkmuovipkmuovi.fi

kalat.jpg

Utrustning för vattenbehandling

vedenk5PK Plastics erbjuder ett brett sortiment av utrustning för vattenbehandling. De kan levereras som en planerad helhet eller som enskilda enheter. 

Behandling och recirkulation av in- och utloppsvatten kräver noggrann planering och effektivt genomförande. Nödvändig utrustning installeras utifrån kundens behov och önskemål. Utrustningen kan innehålla luftare, vakuum luftare, syrsättare, blåsare, filter, UV-utrustning, pumpar, ventiler, kranar, rör, rörlednings komponenter, varmvattenberedare, kylmaskiner, kompressorer, kontroll-system och strömmätare.