fishfuturlogo.png
 

Tel. +358 537 55 244
Email pkmuovipkmuovi.fi

kalat.jpg

Installation

asennus1

PK-Muovi Oy tillverkar och monterar FishFutur –fiskodlingsutrustning, som täcker fiskodlingens behov från rominkubation till transport och havsodling i nätkassar. PK-M levererar både enskild standardutrustning, så väl som produkter och utrustning som baserar sig på kundens egna ritningar. PK-M levererar och monterar produkter både på den inhemska och den internationella marknaden, bl.a. i Norden, Balticum och Ryssland.

 

asennus2Genom vår sakkunskap och erfarenhet garanteras kunden hållbara produkter av god kvalitet.

PK-Muovi erbjuder byggnation av hela odlingar, inkluderande planering, själva monteringsarbetet samt utbildning i användning av anläggningen. I dessa fall kan leveransen även inkludera VVS-arbeten, inlopps- och avloppsrör samt vattenbehandling av odlingen och rening av avloppsvatten.